Nota Legal

AROTEC SEGURETAT, SLU, a partir d'ara AROTEC, informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002.
D'acord amb el que disposa la normativa vigent, AROTEC només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment. És per això que AROTEC es reserva el dret a modificar el presento avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s'accedeix als websites, així com a pràctiques del sector. En els anteriors supòsits AROTEC anunciarà, en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.
CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de AROTEC que gestioni aquesta informació.
INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES
VOLUNTARIETAT
S'informa als usuaris del website que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol · licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.
CONSEQÜÈNCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis oferts per AROTEC, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular AROTEC, es poden exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.
INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL · LACIÓ DE LES SEVES DADES
Els usuaris podran exercitar, respecte a les dades recaptats en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i / o cancel · lació de dades. Els dret referits en el paràgraf precedent, podran exercitar per cada usuari mitjançant sol · licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:
A L'ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT
Carrer Doctor Martí Casals - 17246 Santa Cristina d'Aro (Girona). Espanya (PROTECCIÓ DE DADES)
Així mateix. si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar, per qualsevol mitjà del que quedi constància de la recepció, a CA a l'adreça indicada.
INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT
LES DADES QUE ES CONSERVEN
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognoms i e-mail. Aquesta informació és rebuda per AROTEC i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. AROTEC és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per AROTEC, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com la relació d'activitats diverses.
AMB QUINA FINALITAT
Així mateix, notifiquem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol · licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades, i en cas que es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateix per l'accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en el website. Si s'escau, se sol · licitarà als usuaris el seu consentiment perquè CA pugui fer ús de les seves dades amb la finalitat d'enviar informació relativa a les l'entitat, a les activitats que desenvolupa o altres temes relacionats.
EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L'USUARI
Així mateix, i al marge que s'hagi informat a l'usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, i cap cas, excepte els que contempla la legislació vigent, cap tercer aliè a AROTEC tindrà accés, sense consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos AROTEC col · laborarà perquè tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als esmentats tercers. AROTEC no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a excepció del cas en què sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. CA no ven, lloga o cedeix e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ
Ocasionalment, AROTEC envia un e-mail notificant millores, novetats o ofertes que es produeixin en aquesta pàgina web de AROTEC.En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic a info@arotecseguretat.com
RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar de la informació i continguts en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles mitjançant el mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran completament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i respecte a la legalitat vigent, a la moral, l'ordre públic, als bons costums, als drets a tercers o de la pròpia AROTEC, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.
AROTEC no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels usuaris o tercers.
INFORMACIÓ LSSI-CE
En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable del web, des d'on es poden descarregar diferents aplicacions, és AROTEC, amb domicili a Carrer Doctor Martí Casals - 17246 Santa Cristina d'Aro (Girona), NIF: J55135319 i amb domini d'Internet www.arotecseguretat.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a la següent adreça de correu electrònic: info@arotecseguretat.com
CONCEPTE D'USUARI
La utilització de la web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per AROTEC en el mateix moment que l'usuari accedeix a la web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.
INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS
AROTEC no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles 'links' o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers, Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu l'usuari i AROTEC no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a AROTEC, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través del, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de AROTEC, com en accedir a la informació d'altres webs des de la web de AROTEC .
INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES
En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que oferim als nostres clients i visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:
* Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis en la informació continguda. AROTEC pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis continguts. AROTEC ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, servei i tarifes de AROTEC.
INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
AROTEC declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la causa. Així mateix, CA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a AROTEC. AROTEC no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que AROTEC realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents. En el cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL · LECTUAL
Els continguts prestats per AROTEC, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre la propietat intel · lectual pel que es troben protegits per les lleis i els convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada en disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de AROTEC. En conseqüència, tots els continguts que es mostres en diverses websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel · lectual i industrial de AROTEC o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com del programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden , per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel · lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il · lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol contingut, imatge, forma, índex o altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense previ permís i per escrit de AROTEC. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, o disc dur d'ordinador), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per AROTEC, així com la seva traducció, adaptació, modificació o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris mitjançant els serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel · lectual, industrial o de protecció de la imatge. AROTEC és lliure de limitar l'accés a les pàgines web i als productes i / o serveis en elles oferts, així com la conseqüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través del correu electrònic. AROTEC, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris amb la finalitat d'evitar que a través de les seves pàgines web pugui abocar a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol forma, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il · lícits o nocius. Aquells usuaris que enviïn les pàgines web de AROTEC, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del seu servei de correu electrònic, a part que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a AROTEC a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors) , digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyent a AROTEC, traducció, adaptació, modificació o qualsevol altra transformació de observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remunerada per part de AROTEC. D'acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, AROTEC queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de observacions, opinions o comentaris, amb la finalitat d'adaptar a les necessitats del format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar, directament o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per AROTEC pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de AROTEC, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de AROTEC. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat intel · lectual de AROTEC sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes. AROTEC no assumirà cap responsabilitat davant les conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc ... de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de AROTEC.
¡Este sitio web puede usar Cookies!
Esta página web puede utilizar cookies para funcionar mejor. En cualquier momento usted puede desactivar o cambiarla en la configuración de su navegador. Utilizando nuestro sitio web, significa que usted está de acuerdo con el uso de las cookies.

OK, lo entiendo o Más información
Ayuda & Soporte
Síguenos en Facebook
Información de Cookies
Esta página web puede utilizar cookies para funcionar mejor. En cualquier momento usted puede desactivar o cambiarla en la configuración de su navegador. Utilizando nuestro sitio web, significa que usted está de acuerdo con el uso de las cookies.
OK, lo entiendo